FREEBET

THE BEST MALAYSIA FREE BETS 2019

We bring you all the exclusive betting deals and promotions that will help you make the best risk-free bets around.

NOTE

Must fill in the Aff ID

when you make your registration before you can claim the free bet.

HOW?

STEP 1

REGISTER

an account in

BK8

STEP 2

Fill in 5869

in the AFF ID

OR

Click Here

for fast registration

STEP 3

LOG IN

to your account

STEP 4

In the Transfer

Page choose

[DBR Freebet]

promo

STEP 5

START

your game in

BK8

Not sure where to start? Click here to check out some of our favourite free bets & bonuses for 2019.
Make sure you don't miss out any of the best offers this year.

bk8 logo white-01.png

Cung cấp chất lượng cao nhất trên nhiều loại sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng luôn sẵn sàng 24/7 để giải đáp và hỗ trợ cho mọi vấn đề.

BK8 là Thương hiệu đã đăng ký, thương hiệu và doanh nghiệp đã đăng ký tại 30, Ghar Id-Dud Street Sliema SLM1572, Malta. Được quy định và cấp phép bởi Chính phủ Curacao và hoạt động theo Giấy phép chính của Nhà cung cấp dịch vụ trò chơi, N.V. # 365 / JAZ

  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

© 2019 BK8. All rights reserved.